Thư viện ảnh
Học viện FLA

Thư viện ảnh

Ngày 18 Tháng 2 Nâm 2020

Ngày 3 Tháng 2 Nâm 2020

Ngày 6 Tháng 12 Nâm 2019

Ngày 10 Tháng 9 Nâm 2019

Ngày 9 Tháng 9 Nâm 2019

Ngày 17 Tháng 5 Nâm 2019

Ngày 8 Tháng 3 Nâm 2019

Ngày 7 Tháng 12 Nâm 2018

Ngày 22 Tháng 11 Nâm 2018

Ngày 11 Tháng 5 Nâm 2018

Ngày 9 Tháng 3 Nâm 2018

Ngày 12 tháng 9 Năm 2018

Ngày 12 Tháng 7 Nâm 2018

Ngày 24 tháng 11 Năm 2017

Ngày 11 tháng 9 Năm 2017

Ngày 10 tháng 3 Năm 2017

Ngày 5 tháng 10 Năm 2016

Ngày 6 tháng 7 Năm 2016

Ngày 5 tháng 7 Năm 2016

Ngày 20 Tháng 5 Nâm 2016

Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka (20/5/2016)

Ngày 11 Tháng 12 Nâm 2015

Ngày 19 Tháng 11 Nâm 2015

Ngày 29 Tháng 5 Nâm 2015

là ngày 23 tháng 5 năm 2014

(là ngày 2 tháng 12 năm 2013)

Chỉ nghĩ đến mỗi em thôi.
Đồ bần tiện!

Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka (30/10/2013)

Lễ khai giảng đón học viên tháng (18/10/2013)

Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka (31/5/2013)

Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka

Lễ khai giảng đón học viên tháng 4/2013 (19/4/2013)

Lễ khai giảng đón học viên tháng 4/2013
Lễ khai giảng đón học viên tháng 4/2013
Lễ khai giảng đón học viên tháng 4/2013
Lễ khai giảng đón học viên tháng 4/2013

Lễ tốt nghiệp (8/3/2013)

Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp

Bảo tàng năng lượng Kyushu (22/2/2013)

Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu

Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi (1/3/2013)

Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi
Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi
Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi
Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi
Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi
Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi
Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi
Tham quan nhà máy sản xuất bia Asahi

Đi dã ngoại tại núi Aso (14/12/2012)

Đi dã ngoại tại núi Aso
Đi dã ngoại tại núi Aso
Đi dã ngoại tại núi Aso
Đi dã ngoại tại núi Aso
Đi dã ngoại tại núi Aso
Đi dã ngoại tại núi Aso
Đi dã ngoại tại núi Aso
Đi dã ngoại tại núi Aso

Tiệc giáng sinh (21/12/2012)

クリスマスパーティー
クリスマスパーティー
クリスマスパーティー
クリスマスパーティー
クリスマスパーティー
クリスマスパーティー
クリスマスパーティー
クリスマスパーティー

Lễ khai giảng (19/10/2012)

Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng

Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka (9/11/2012)

Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka

Học sinh mới đặt chân đến Nhật (10/2012)

Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật
Học sinh mới đặt chân đến Nhật

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Điểm số cao nhất Nhật Bản

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Điểm số cao nhất Nhật Bản

Chúc mừng em đã thi đỗ Cao học Đại học Tokyo

Chúc mừng em đã thi đỗ Cao học Đại học Tokyo

Chúc mừng các em đã thi đỗ 9/2012

Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ
Chúc mừng các em đã thi đỗ

Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản (26/8/2012)

Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản
Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản
Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản
Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản
Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản
Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản
Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản
Tham quan trường trung cấp chuyên nghiệp điện tử Nhật Bản

Học sinh được học bổng năm 2012 (23/7/2012)

Học sinh được học bổng năm 2012
Học sinh được học bổng năm 2012
Học sinh được học bổng năm 2012
Học sinh được học bổng năm 2012
Học sinh được học bổng năm 2012
Học sinh được học bổng năm 2012
Học sinh được học bổng năm 2012
Học sinh được học bổng năm 2012

Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA (9/7/2012)

Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA
Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA
Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA
Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA
Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA
Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA
Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA
Buổi giới thiệu học lên Hội trường lớn FLA

Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala (19/7/2012)

Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala
Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala
Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala
Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala
Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala
Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala
Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala
Buổi giới thiệu học lên Hội trường Elgala

Buổi giới thiệu học lên (22/6/2012)

Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên

Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi (25/5/2012)

Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi
Đi dã ngoại tại công viên Umi no Nakamichi

Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka (17/5/2012)

Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka

Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)

Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)
Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)
Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)
Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)
Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)
Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)
Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)
Lễ khai giảng 4/2012 (20/4/2012)

Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura

Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura
Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura
Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura
Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura
Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura
Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura
Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura
Tàu siêu tốc Shinkansen và Sakura

Lễ tốt nghiệp (9/3/2012)

Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp

Tết tại Nhật (3/2/2012)

Tết tại Nhật
Tết tại Nhật
Tết tại Nhật
Tết tại Nhật
Tết tại Nhật
Tết tại Nhật
Tết tại Nhật
Tết tại Nhật

Tiệc giáng sinh (22/12/2011)

Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh

Dã ngoại tại Green Land (9/12/2011)

Dã ngoại tại Green Land
Dã ngoại tại Green Land
Dã ngoại tại Green Land
Dã ngoại tại Green Land
Dã ngoại tại Green Land
Dã ngoại tại Green Land
Dã ngoại tại Green Land
Dã ngoại tại Green Land

Buổi giới thiệu học lên (2/12/2011)

Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên

Buổi giới thiệu học lên (15/11/2011)

Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên

Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka (11/11/2011)

Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Tham quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka

Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011 (21/10/2011)

Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011
Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011
Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011
Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011
Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011
Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011
Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011
Lễ khai giảng đón học viên nhập học tháng 10/2011

Học viên mới bước chân đến Nhật (10/2011)

Học viên mới bước chân đến Nhật
Học viên mới bước chân đến Nhật
Học viên mới bước chân đến Nhật
Học viên mới bước chân đến Nhật
Học viên mới bước chân đến Nhật
Học viên mới bước chân đến Nhật
Học viên mới bước chân đến Nhật
Học viên mới bước chân đến Nhật

Buổi giới thiệu học lên tại Hakata City (6/9/2011)

Buổi giới thiệu học lên tại Hakata City
Buổi giới thiệu học lên tại Hakata City
Buổi giới thiệu học lên tại Hakata City
Buổi giới thiệu học lên tại Hakata City

Buổi giới thiệu học lên (21/7/2011)

Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên

Kỳ thi du học Nhật Bản Điểm toán cao nhất Nhật Bản

Kỳ thi du học Nhật Bản Điểm toán cao nhất Nhật Bản

Lễ hội Hakata Gion Yamakasa (15/7/2011)

Lễ hội Tanabata (7/7/2011)

Lễ hội Tanabata

Những học viên được học bổng năm 2011

Những học viên được học bổng năm 2011
Những học viên được học bổng năm 2011
Những học viên được học bổng năm 2011
Những học viên được học bổng năm 2011
Những học viên được học bổng năm 2011
Những học viên được học bổng năm 2011
Những học viên được học bổng năm 2011

Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka (10/6/2011)

Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka

Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng (20/5/2011)

Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng
Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng
Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng
Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng
Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng
Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng
Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng
Thăm quan xưởng sản xuất Nissan, xưởng sản xuất xà phòng

Buổi giới thiệu học lên (13/5/2011)

Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên
Buổi giới thiệu học lên

Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011 (22/4/2011)

Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011
Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011
Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011
Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011
Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011
Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011
Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011
Lễ khai giảng cho sinh viên nhập học tháng 4/2011

Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật (4/2011)

Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật
Các bạn học sinh mới bước chân đến Nhật

Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)

Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)
Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)
Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)
Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)
Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)
Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)
Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)
Lễ tốt nghiệp (9/3/2011)

Bảo tàng năng lượng Kyushu (4/3/2011)

Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu
Bảo tàng năng lượng Kyushu

Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka (25/2/2011)

Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka
Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka
Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka
Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka
Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka
Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka
Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka
Trung tâm môi trường Mamorumu Fukuoka

Thăm quan nhà máy sản xuất bia (18/2/2011)

Thăm quan nhà máy sản xuất bia
Thăm quan nhà máy sản xuất bia
Thăm quan nhà máy sản xuất bia
Thăm quan nhà máy sản xuất bia
Thăm quan nhà máy sản xuất bia
Thăm quan nhà máy sản xuất bia
Thăm quan nhà máy sản xuất bia
Thăm quan nhà máy sản xuất bia

Hoạt động cùng câu lạc bộ Yoitoyo Fukuoka 2010

Hoạt động cùng câu lạc bộ Yoitoyo Fukuoka 2010
Hoạt động cùng câu lạc bộ Yoitoyo Fukuoka 2010
Hoạt động cùng câu lạc bộ Yoitoyo Fukuoka 2010
Hoạt động cùng câu lạc bộ Yoitoyo Fukuoka 2010
Hoạt động cùng câu lạc bộ Yoitoyo Fukuoka 2010
Hoạt động cùng câu lạc bộ Yoitoyo Fukuoka 2010

Tiệc giáng sinh (24/12/2010)

Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh
Tiệc giáng sinh

Đi dã ngoại (Bảo tàng Inochinotabi, Động Akiyoshi 17/12/2010)

Bảo tàng Inochinotabi
Bảo tàng Inochinotabi
Bảo tàng Inochinotabi
Bảo tàng Inochinotabi
Động Akiyoshi
Động Akiyoshi
Động Akiyoshi
Động Akiyoshi

Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp (16/12/2010)

Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp
Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp
Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp
Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp
Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp
Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp
Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp
Buổi giới thiệu về các trường trung cấp chuyên nghiệp

Buổi giới thiệu về công ty Plenus (15/12/2010)

Buổi giới thiệu về công ty Plenus
Buổi giới thiệu về công ty Plenus
Buổi giới thiệu về công ty Plenus
Buổi giới thiệu về công ty Plenus

Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka

Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka
Thăm quan trung tâm phòng cháy chữa cháy thành phố Fukuoka

Lễ hội giao lưu quốc tế (26/10/2010)

Lễ hội giao lưu quốc tế
Lễ hội giao lưu quốc tế
Lễ hội giao lưu quốc tế
Lễ hội giao lưu quốc tế
Lễ hội giao lưu quốc tế
Lễ hội giao lưu quốc tế
Lễ hội giao lưu quốc tế

Lễ khai giảng 10/2010

Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng
Lễ khai giảng

Chúc mừng các em sẽ được học lên (10/2010)

Chúc mừng em đã thi đỗ vào trường đại học Waseda (khoa kiến trúc)

Chúc mừng em đã thi đỗ vào trường đại học Waseda (khoa kiến trúc)

Học viên được học bổng năm 2010

Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010
Học viên được học bổng năm 2010

Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)

Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Hoạt động ngoại khóa mùa xuân (Huis Ten Bosch Nagasaki)
Lên đầu trang